Krótko o stylu gotyckim

kwi 18, 2013 przez

Krótko o stylu gotyckim

W początkowym okresie średniowiecza dominującym stylem w architekturze był styl romański. W połowie wieku XII w Europie pojawił się nowy styl w architekturze. Styl ten narodził się we Francji, a nazwano go stylem gotyckim. Pierwszą budowlą wzniesioną w nowym stylu był kościół zbudowany w położonym niedaleko Paryża opactwie Saint Denis. Kościół ten został zbudowany w latach 1140 – 1144. Inicjatorem budowy kościoła zgodnie z nowym stylem był opat Suger. Nowy styl bardzo szybko zyskał sobie popularność, w następnych latach w okolicach Paryża budowano coraz więcej kościołów właśnie w stylu gotyckim. Także w samym Paryżu w roku 1163 przystąpiono do budowy nowej świątyni, która do dnia dzisiejszego zachwyca zwiedzających. Świątynią tą jest katedra Notre Dame. Nowy styl architektoniczny charakteryzował się zastosowaniem nowych technik. W stylu gotyckim pojawiły się ostre łuki, łuki przyporowe i krzyżowo-żebrowe sklepienia. Najbardziej charakterystycznym elementem budowli gotyckich jest ostry łuk. Równie charakterystyczny element to łuki przyporowe. Podtrzymywały one zewnętrzne parcie, które wywoływał ciężar sklepienia. Zastosowanie łuków przyporowych pozwoliło na wznoszenie nawy głównej wyższej od naw bocznych. Jako zwieńczenie łuków przyporowych stosowano pinakle. Nowy styl architektoniczny bardzo szybko rozprzestrzenił się na inne kraje Europy. Dotarł on także do Anglii. Najwspanialszym przykładem budowli gotyckiej na terenie Anglii jest Opactwo Westminster. W Polsce gotyk rozwinął się pod koniec XIII wieku.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

O budownictwie sakralnym

kwi 18, 2013 przez

O budownictwie sakralnym

W X i XI wieku kraje Europy Zachodniej stały się krajami bogatymi. Dobrobyt społeczeństwa zaowocował rozwojem budownictwa, a zwłaszcza budową nowych, wspaniałych świątyń. Rozwój budownictwa sakralnego w X i XI wieku zawdzięczamy przede wszystkim bogatym klasztorom. To one ściągały i zatrudniały przy budowie nowych świątyń budowniczych niemal z całego ówczesnego świata. Dzięki temu w budownictwie europejskim mogły krzyżować się różne tradycje architektoniczne, co w efekcie doprowadziło do powstania nowej tendencji w architekturze. Nowe tendencje w budownictwie narodziły się pod wpływem tradycji budowlanych starożytnego Rzymu, ale także pod wpływem kultury wschodniej, która napływała z Hiszpanii. Ten nowy styl architektoniczny narodził się w południowej Francji. Został on nazwany stylem romańskim. Architektura romańska jako materiał budowlany wykorzystywała głównie kamień. W tym okresie ściany wznoszone były z ciosów. W przypadku zbyt małej ilości tego materiału, ściany wznoszono z kamiennych okrzesków, a ciosami jedynie je licowano. Architektura romańska stosowała znane już antycznym architektom typy sklepień. Powszechnie stosowane były sklepienia krzyżowe i kolebkowe, znacznie rzadziej sklepienia kopułowe. Mury świątyń wznoszonych w stylu romańskim były bardzo grube, a wielkość otworów okiennych i drzwiowych ograniczona do minimum. W ten sposób architekci równoważyli nacisk masywnych sklepień. Budowle romańskie najczęściej wznoszono na planie bazylikowym. W świątyni romańskiej obowiązkowym elementem była apsyda.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

O obiektach chrześcijańskich

kwi 18, 2013 przez

O obiektach chrześcijańskich

W okresie IV wieku chrześcijaństwo zostało uznane za religię państwową. W okresie tym zaczęła się więc era wznoszenia nowych obiektów sakralnych. Wznoszone w tym okresie świątynie wzorowano na rzymskich bazylikach sądowych. Nowe kościoły budowane były na planie prostokąta. Wnętrza świątyń dzielono na 3 lub na 5 naw. Nawa środkowa była nawą najwyższą. Pokrywał ją dwuspadowy dach nazywany dachem siodłowym. Nawę środkową oświetlały okna, które wycinane były w górnych częściach ścian bocznych. Nazwy boczne były niższe od nawy środkowej. Od nawy głównej oddzielone one były rzędem kolumn. Ich strop, podobnie jak strop nawy głównej, był belkowany. Nawy boczne przykrywał dach jednospadowy, który nazywany był dachem pulpitowym. Nawy boczne oświetlały ciągi okien. Wejście do świątyni sytuowano w węższej, najczęściej zachodniej, części budowli. Poprzez to wejście można było wejść do zabudowanego podwórza, które miało kształt kwadratu. Po stronie przeciwnej do wejścia, już we wnętrzu bazyliki, budowano półkolistą wnękę. Wnęka ta nosiła nazwę absydy. Było to miejsce przeznaczone dla kapłana, który celebrował liturgię. Tuż przy budynku bazyliki wznoszono dzwonnice. Dzwonnice budowane były na planie kwadratu. W pobliżu bazyliki budowano także niewielkie rotundy, które pełniły rolę baptysterium. Do budowy pierwszych świątyń chrześcijańskich wykorzystywano kamień, który przekładany był cienką rzymską cegłą. Prawdopodobnie najstarsza świątynia chrześcijańska w naszym kraju została odkryta w 2009 roku na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

O architekturze barokowej

kwi 18, 2013 przez

O architekturze barokowej

Jednym z ciekawszych stylów architektonicznych jest z całą pewnością styl barokowy. Od początku swojego powstania wzbudzał on wielkie emocje. Nie od razu został również zaakceptowany. Jeszcze nie tak dawno traktowano sztukę barokową jako coś, co tak naprawdę trudno do sztuki zaliczyć. Dzisiaj dostrzega się, że barok to styl niosący wielką oryginalność i efektywność. Barok to z całą pewnością wielka opozycja renesansu. Podczas gdy styl renesansowy był statyczny, cechował się umiarem i płaszczyznowością styl barokowy cechuje się monumentalizacją oraz spiętrzeniem kompozycji. Architektura barokowa z całą pewnością może więc wywoływać wrażenie przytłoczenia. Tym, co nie podobało się tym, którzy obserwowali narodziny sztuki barokowej było między innymi nie stosowani zasady równowagi. W architekturze barokowej stosuje się bowiem jeden element dominujący. To właśnie jemu podporządkowuje się wszystkie pozostałe elementy. Przykładem, który doskonale obrazuje tą cechę jest fontanna di Trevi, która znajduje się w Rzymie. W centralnym punkcie znajduje się posąg Neptuna. To właśnie jemu podporządkowane są wszystkie pozostałe elementy kompozycji. Nie można jednak nie wspomnieć o tym, że architekci barokowi również czerpali inspirację z architektury starożytnej. To jednak co tworzyli samy było dużo bardziej bogate i jednocześnie dużo bardziej skomplikowane. Architektura barokowa miała przede wszystkim zaskakiwać ogromnym efektem. W związku z tym wszystkie wzorce traktowane były przez architektów niezwykle swobodnie.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

Cechy architektury gotyckiej

kwi 18, 2013 przez

Jednym z ważniejszych stylów architektonicznych jest z całą pewnością styl gotycki. Budowle w tym styl z pewnością miał okazję widzieć każdy z nas. Spotkać je można bowiem w wielu miejscach. Aby poprawnie je rozpoznawać trzeba jednak wiedzieć, czym charakteryzują się obiekty wzniesione w tym stylu. Za najbardziej charakterystyczne elementy tego stylu architektonicznego uważa się sklepienie krzyżowo – żebrowe oraz łuk ostry. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że te dwa elementy tak chętnie wykorzystywane przez architektów gotyku wcale nie pojawiły się w tym czasie, kiedy pojawiła się architektura gotycka. Obecne były już bowiem wtedy, kiedy dominował w architekturze styl romański. Architekci podkreślają jednak, że styl architektoniczny to nie pojedyncze elementy ale zespół tworzony przez szereg elementów, które muszą ze sobą odpowiednio współgrać. Mówiąc o gotyku trzeba podkreślić, że mimo tego iż czerpał z architektury romańskiej jednocześnie bardzo mocno ją zaprzeczał. Do cech charakterystycznych stylu gotyckiego zalicza się między innymi bardzo dużą strzelistość budowli. Również wertykalizm oraz dominacja kierunków pionowych nad poziomymi to cechy, które uznaje się za charakterystyczne dla stylu gotyckiego. Mury budowli w stylu gotyckim nie są już tak masywne jak te, które stosowane były w budowlach w stylu romańskim. Wznosząc budowle gotyckie stosowane lekką konstrukcję szkieletową, która sprawdzała się doskonale. Cechą charakterystyczną gotyku, która jednocześnie mocno odróżnia go od stylu romańskiego są również wielkie okna.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

Strona 3 z 512345