Architektura XX wieku

kwi 18, 2013 przez

Na przestrzeni wieków architektura znacząco się zmieniała. Mówiąc o niej z pewnością trzeba więc poświęcić nieco czasu na omówienie poszczególnych okresów w rozwoju architektury. Zazwyczaj trafiamy na informacje dotyczące architektury starożytnej, gotyku czy baroku. Tymczasem dość skąpe są informacje, które dotyczą architektury XX wieku. Z pewnością warto więc przyjrzeć jej się bliżej. Na początku XX wieku architekci zdecydowanie zerwali z tradycyjnymi stylami, które były obecnie dotychczas. W ich projektach można natomiast dostrzec prostotę oraz funkcjonalność. Zmiany, którym w XX wieku zaczęła podlegać architektura są w dużej mierze spowodowane tym, że pojawiły się nowe technologie oraz nowe materiały, które pozwoliły na wznoszenie innych niż dotychczas budowli. Dzięki wynalezieniu stali oraz opracowaniu technologii zbrojenia betonu możliwe stało się wznoszenie drapaczy chmur, które dotychczas nie były ludzkości znane. Stalowy szkielet, który tworzono podczas budowy takich budynków sprawiał, że ciężar konstrukcji nie spoczywał już na ścianach budynku, ale przenosił się właśnie na niego. To właśnie dzięki temu powstawały kolejne drapacze chmur, z których każdy był wyższy od poprzedniego. Mało kto wie, że pierwsze drapacze chmur pojawiły się już pod koniec XIX wieku. Wielu architektów XX wieku uważało, że wznoszone budowle nie powinny być ozdabiane żadnymi ornamentami. Powinny one ograniczać się do bardzo prostych kształtów geometrycznych. Takie podejście reprezentował między innymi Le Corbusier.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

O architekturze neoklasycystycznej

kwi 18, 2013 przez

Wśród wielu stylów architektonicznych obecna jest również architektura neoklasycystyczna. Z całą pewnością można ją na wstępie określić jednym krótkim zdaniem: jest to zwrot w kierunku architektury klasycznej. Architektura klasycystyczna pojawiła się na przełomie XVIII i XIX wieku. Mówiąc o tym stylu architektonicznym z całą pewnością trzeba go rozważać z punktu widzenia kilku państw, w których był obecny. W Wielkiej Brytanii budowlę w tym stylu tworzyli między innymi Robert Adam, John Nasha oraz John Soane. Podkreśla się, że budowle, które projektowali zasadniczo nie różniły się od tych budowli w stylu neoklasycystycznym, które można obserwować w takich miastach europejskich jak Rzym czy Berlin. Jednocześnie nie można pominąć faktu, że ci wybitni twórcy mieli doskonałą umiejętność przemycania w tworzone przez siebie budowle swoich cech indywidualnych. To właśnie Robert Adam jako jeden z pierwszych architektów brytyjskich zaczął sięgać po wzory antyczne. Tym, co wzbudzało w nim szczególny zachwyt były przede wszystkim obiekty starożytnego Rzymu. Sięgał również po inspirację ze sztuki etruskiej. Budowle, które projektował zachwycają przede wszystkim swoją lekkością oraz niezwykłą elegancją. Wszystkie, najdrobniejsze nawet detale były przez niego projektowane z wielką starannością. Z kolei budowle projektowane przez Nasha bardzo często określane są jako malownicze. Wszystko za sprawą bardzo dużego przywiązania do odpowiedniego usytuowania budowli. Projektując swoje budowle Nash zwracał ogromną uwagę na to w jakim miejscu mają one się znaleźć.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

O architekturze gotyku

kwi 18, 2013 przez

Dyskusja o architekturze z całą pewnością nie będzie pełna jeśli nie wspomnimy o architekturze gotyckiej. Obecnie uważa się, że to właśnie styl gotycki był pierwszym stylem architektonicznym wykształconym na terenie Zachodniej Europy, który można określić jako oryginalny. Uważa się, że pierwszą budowlą w stylu gotyckim jest opactwo Saint Denis, który położone jest w niewielkiej odległości od Paryża. Styl, który pojawił się wraz z tą budowlą zaczął się rozprzestrzeniać dość szybko. Kolejnych dwadzieścia lat od wybudowania opactwa Saint Denis to czas, kiedy wznoszone są słynne katedry okolic Paryża. Rozpoczyna się również budowa katedry Notre Dame. Styl gotycki to styl architektoniczny, który pozwolił na budowanie obiektów dużo wyższych niż dotychczas. Jednocześnie nie wymagało to pogrubiania ścian. Masa nośna budynków gotyckich jest więc zdecydowanie mniejsza aniżeli w wypadków obiektów wznoszonych przed pojawieniem się tego stylu. Możliwe stało się to dzięki zastosowaniu technik architektonicznych, które dotychczas nie były znane. Chodzi o ostry łuk, łuki przyporowe oraz znane sklepienia krzyżowo – żebrowe. To właśnie ostry łuk uważa się obecnie za najbardziej charakterystyczny element, który stosowany był w budowlanych w stylu gotyckim. Jego zastosowanie sprawiało, że odnosiło się wrażenia iż budowla jest wyższa niż jest faktycznie. Jego zastosowanie umożliwiało również stosowanie różnych spadzistości. Bardzo ważne są również łuki przyporowe, dzięki którym poczyniono ogromny krok w przód w rozwoju architektury.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

O budowlach romańskich

kwi 18, 2013 przez

Mówiąc o architekturze nie sposób nie wspomnieć o budowlach romańskich, które z całą pewnością są niezwykle ważnym punktem w rozmowie o historii architektury oraz o tym jak zmieniała się ona na przestrzeni wieków. Budowle romańskie mają oczywiście kilka istotnych cech charakterystycznych. Przede wszystkim każdy, kto patrzy na budowlę w stylu romańskim dostrzeże, że ma ona niezwykle ciężką konstrukcję. W oczy rzucają się również oka, drzwi oraz podcienia, które mają kształt łukowaty. Ta półkolista forma była w romańskich budowlach wykorzystywana niezwykle chętnie. Obecna jest ona także w kamiennych sklepieniach. To właśnie one pojawiły się w miejsce tych, które wcześniej były wykonywane z drewna. Cechą charakterystyczną kościołów w stylu romańskim są sklepienia kolebkowe oraz krzyżowe. Sklepienia krzyżowe to w istocie dwa sklepienia kolebkowe. Aby utworzyć sklepienie krzyżowe przecina się pod kątem prostym dwa sklepienia kolebkowe. W budowlach romańskich dają się również zauważyć niezwykle masywne filary. Cechą charakterystyczną są także masywne i grube ściany. To właśnie one musiały utrzymać ciężką konstrukcję. Trzeba wyraźnie podkreślić, że stosowanie takich a nie innych ścian nie miało na celu osiągnięcie określonego efektu estetycznego, ale wynikało z konieczności. Ściany o lżejszej i delikatniejszej budowie nie utrzymałyby konstrukcji, która była przecież bardzo masywna i ciężka. Architektura romańska zaczęła się intensywnie rozwijać wraz z powstaniem zakonów w Cluny oraz zakonu Cystersów.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

Średniowieczna architektura sakralna

kwi 18, 2013 przez

Mówiąc o architekturze z całą pewnością nie wolno nam zapomnieć o średniowiecznej architekturze sakralnej. To właśnie ona święciła największy tryumf w epoce średniowiecza. Za prawdziwych mecenasów sztuki w okresie średniowiecza uchodziły klasztory. Szacuje się, że w tamtym czasie na terenie Europy znajdowało się ich ponad dwa tysiące co z całą pewnością nie jest liczbą małą. Liczne zamożne rody, których wówczas w Europie nie brakowało, bardzo chętnie finansowały budowę kościołów. Bardzo często motywacją taką była szansa na zapewnienie swoim potomkom miejsca na szczycie hierarchii kościelnej co wówczas równało się z życiem na wysokim poziomie. Finansowanie budowy kościołów miało również na celu zapewnienie sobie zbawienia. Architektura sakralna tego okresu to przede wszystkim ogromny rozmach, który dotychczas nie był znany. Trudno jednak szukać w dawnych zapisach doniesień dotyczących imion tych, którzy przy budowie kościołów pracowali. Nie trudno jednak znaleźć informacje dotyczącego tego, kto był zleceniodawcą budowy danego kościoła oraz kto taką budowę sfinansował. Oczywiście nie trzeba nikogo przekonywać, że przy wznoszeniu wspaniałych kościołów okresu średniowiecza pracowali najwięksi mistrzowie kamieniarscy. Tylko bowiem oni mogli sprostać bardzo wysokim wymaganiom jakie stawiano przed kościołami, które były w średniowieczu wznoszone. Mówiąc o kościołach, które były wznoszone w tym okresie trzeba wyraźnie podkreślić, że nie potrafiono korzystać jeszcze z obliczeń matematycznych do ustalenia proporcji poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

Strona 5 z 512345